Sabinovská 3, 080 01 Prešov
0948 09 89 89
Autoškola SMILE

Preskúšanie odbornej spôsobilosti

Informácie

Typ kurzu
Teória
Jazdy
Trvanie kurzu
Vek

Výcvik v autoškole

Teoretická výučba 32 hodín (32x45min)
Trenažér 4 hodiny (4x45min)
Jazdy 2 hodiny (2x45min) - autocvičisko 1.etapa
30 hodín (28x45min) - premávka
2 hodiny (2x45min) - autocvičisko 2.etapa
Praktickú údržba 1 hodina (1x45min)
Kurz prvej pomoci 8 hodín (8x45min)

Popis

Kto neurobil chybu v živote? Asi každý z nás, ale zadržanie vodičského oprávnenia je chybou, ktorá môže mať aj vážne následky (napr. strata pracovného miesta).

Orgán Policajného zboru rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia, ak možno dôvodne predpokladať, že u neho nastala zmena tejto spôsobilosti, najmä ak preukázateľne nevykonával alebo nemohol vykonávať činnosť vedenia vozidla viac ako dva roky.

Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúšaní jeho odbornej spôsobilosti skúškou z predpisov o cestnej premávke a tiež o preskúmaní jeho zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Aby ste sa mohli skúšky zúčastniť je potrebné predložiť rozhodnutie z polície. Skúška pozostáva z testov, autocvičiska a z jazdy v premávke.