Sabinovská 3, 080 01 Prešov
0948 09 89 89
Autoškola SMILE

Prihláška na kurz

Kontaktné informácie

Výber kurzu

Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následného plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.
 
so spracúvaním osobných údajov na účely vlastného marketingu a v súvislosti s výučbou na reklamné a propagačné účely Autoškoly Smile s.r.o.
Zároveň beriete na vedomie, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách môže Autoškola Smile s.r.o. zasielať marketingové informácie ohľadom vlastných produktov a služieb. Záujemca je kedykoľvek oprávnený odmietnuť zasielanie marketingových informácií upovedomením Autoškoly Smile s.r.o. o tejto skutočnosti, a to zaslaním požiadavky na náš email autoskolasmile@gmail.com.