Sabinovská 3, 080 01 Prešov
0948 09 89 89
Autoškola SMILE

Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Žiadosť na prihlásenie na vodičský kurz – vytlačiť OBOJSTRANNE !!! (t.j. na jednom papieri A4). Tlačivo je nutné vypísať a potvrdiť u obvodného lekára a je platné 1 rok. Dátum žiadosti nevypisujte !

Žiadosť o zapísanie spolujazdca (pre 17ročných)

Ak si absolvoval skúšky ešte pred dovŕšením svojich 18 narodenín, je potrebné pri vybavovaní vodičského preukazu predložiť vypísanú žiadosť o zapísanie spolujazdca (na úrad choďte s už vypísanou žiadosťou). To, koľko ľudí tam uvedieš je len na Tebe, ale spolujazdec musí byť držiteľom vodičského oprávnenia minimálne 10 rokov. Tlačivo je potrebné vytlačiť vo formáte A4.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Ako správne vyplniť žiadosť o udelenie VP

Vzor, podľa ktorého je potrebné vyplniť žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, aby nám ho z polície nevrátili späť na prerobenie. Držať sa manuálu, tlačivo musí byť na jednom papieri (vytlačené obojstranne veľkosť A4)