Sabinovská 3, 080 01 Prešov
0948 09 89 89
Autoškola SMILE

Sadzobník správnych poplatkov (kolkov)

Skúška pre získanie vodičského oprávnenia sk. B 33€
Opravná skúška pre získanie vodičského oprávnenia sk. B 8€
Skúška pre získanie vodičského oprávnenia sk. A1,A2,A 16.5€
Opravná skúška pre získanie vodičského oprávnenia sk. A1,A2,A 4€
Preskúšanie odbornej spôsobilosti držiteľa VP 16.5€
Vydanie vodičského preukazu ( do 30 dní) 6.5€
Vydanie vodičského preukazu ( do 48 hodín) 26€
Opravná skúška pri preskúšaní odbornej spôsobilosti 16.5€