Sabinovská 3, 080 01 Prešov
0948 09 89 89
Autoškola SMILE

O nás

O nás

 

Sme autoškola, ktorá si už do názvu dala spôsob, akým chce viesť výcvik svojich žiakov – budúcich vodičov. Je samozrejme, že k automobilovej doprave je nutné pristupovať s maximálnou zodpovednosťou. Napriek tomu je našou prioritou vytvárať pohodu pre žiakov či už v teoretickej časti prípravy, alebo priamo vo vozidle. Jednou z možností ako to docieliť je práve úsmev. ,,Každý vodič raz začínal! ", táto veta je tajné heslo pre našich žiakov, keď majú pocit, že ich inštruktorovi zmizol úsmev na tvári :). A samozrejme ho môžu používať i najbližší rok po získaní vysnívaného vodičáku pre všetkých svojich skúsených spolujazdcov.

Skúsenosti našich inštruktorov potvrdzujú, že žiak v psychickej pohode napreduje podstatne rýchlejšie, ako žiak s prílišnou trémou či strachom. Odbúranie týchto elementov je základný predpoklad pre úspešné zvládnutie výcviku budúcich vodičov. Všetky tieto náročné úlohy, počnúc teoretickou náukou, cez praktickú údržbu, manévrovaním na výcvikovej ploche až po samotnú jazdu v premávke sa snažíme vykonávať s úsmevom na tvári ako našich inštruktorov, tak i žiakov. Lebo: ,,s úsmevom to ide lepšie" :)