Sabinovská 3, 080 01 Prešov
0948 09 89 89
Autoškola SMILE

Prestoj

Popis

Pokuta za neoznámenú neúčasť na praktickom výcviku, prípadne nezrušenie jazdy v dostatočne stanovenom čase (viď zmluva)