Sabinovská 3, 080 01 Prešov
0948 09 89 89
Autoškola SMILE

Opravná skúška

Popis

 

Poplatok za opätovné predvedenie na záverečnú skúšku + administratíva spojená s opätovným nahlásením.