Sabinovská 3, 080 01 Prešov
0948 09 89 89
Autoškola SMILE

Kurz prvej pomoci

Popis

Pre každého žiadateľa o vodičské oprávnenie je nutné pred zložením záverečných skúšok v autoškole absolvovať teoretickú a praktickú časť kurzu prvej pomoci.

Koľko stojí kurz prvej pomoci?

Cena je 35 € v prípade, že ide o externého študenta. Naši študenti majú kurz prvej pomoci za zvýhodnenú cenu 25 €.

Čo je obsahom kurzu

  • Zhodnotenie stavu postihnutého na základe poznatkov o poruchách vedomia, dýchania, zlomeninách, záchvatových stavoch, náhlych príhodách, krvácaní, poranení kĺbov, popáleninách, poraneniach chrbtice...
  • Ako aktivovať záchrannú zdravotnú službu,
  • ako minimalizovať riziká ohrozenia týkajúceho sa seba, postihnutého a ďalších osôb.
  • Naučenie sa úkonov, akými sú uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, masáž srdca, zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia,
  • ako sa podáva prvá pomoc pri šoku, krvácaní z rán, poruchách vedomia, dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch, zlomeninách a poraneniach kĺboch a chrbtice, srdcovom záchvate, náhlej cievnej mozgovej príhode.

Ako kurz prebieha

Žiadateľ o vodičské oprávnenie absolvuje kurz prvej pomoci v rámci jedného dňa, čo je cca 8 vyučovacích hodín. Kurz vykonávajú inštruktori kurzu prvej pomoci.

  • Teoretická časť:  výučba všeobecných zásad pri poskytovaní prvej pomoci.
  • Praktická časť: nácvik aplikácie teoretických vedomosti v simulovaných podmienkach.
  • Záverečný test: overenie si teoretických a praktických znalostí získaných pri výučbe kurzu.

Po úspešnom absolvovaní kurzu prvej pomoci a po vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci získa žiadateľ osvedčenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci.