Sabinovská 3, 080 01 Prešov
0948 09 89 89
Autoškola SMILE

Doškoľovací kurz

Informácie

Typ kurzu
Teória
Jazdy
Trvanie kurzu
Vek

Výcvik v autoškole

Teoretická výučba 32 hodín (32x45min)
Trenažér 4 hodiny (4x45min)
Jazdy 2 hodiny (2x45min) - autocvičisko 1.etapa
30 hodín (28x45min) - premávka
2 hodiny (2x45min) - autocvičisko 2.etapa
Praktickú údržba 1 hodina (1x45min)
Kurz prvej pomoci 8 hodín (8x45min)

Popis

Kto neurobil chybu v živote? Asi každý z nás, ale zadržanie vodičského oprávnenia je chybou, ktorá môže mať aj vážne následky (napr. strata pracovného miesta).

Zákon č. 49/2014 Z.z. o cestnej premávke hovorí o možnostiach zadržania vodičského oprávnenia a povinnosti vodiča podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu. Orgán Policajného zboru sa rozhodne o povinnosti absolvovať doškoľovací kurz vtedy, ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac (musia byť splnené obe podmienky!).

Každý problém je možné vyriešiť! My Vám pomôžeme vyriešiť problém prostredníctvom doškoľovacieho kurzu! Tento kurz môžete u nás absolvovať podľa zákonom stanovených podmienok za čo najkratší čas, aby ste mohli získať späť svoje vodičské oprávnenie. Aby ste mohli začať, je potrebné predložiť rozhodnutie z polície, v ktorom sú presne stanovené podmienky absolvovania. Doškoľovací kurz pozostáva z 12 vyučovacích hodín teórie (12x45min) a zo 6 hodín praktických jázd (6x45 min). Na záverečnej skúške musíte absolvovať všetky tri časti: testy, autocvičisko a jazdu v premávke.