Sabinovská 3, 080 01 Prešov
0948 09 89 89
Autoškola SMILE

Doplnková teória

Popis

V prípade náhrady teórie alebo nad rámec bežných vyučovacích hodín.